Advokátní kancelář – JUDr. Zuzana ŠLOUFOVÁ

Aktuality

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

5.10.2020

Se zpětným účinkem byla zrušena daň z nabytí nemovitých věcí. Daň nemusí platit nikdo, komu byl proveden vklad na katastr v prosinci 2019 a později.

Prodlužuje se dále časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Toto prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021.

Dále se pro nově uzavřené smlouvy na bydlení od 1. 1. 2022 snižuje limit odpočtů úroků z úvěrů na bydlení z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč (například při ročním zúčtování daně).

Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování. Původně se měla možnost uplatňovat si odpočty úroků pro nově uzavřené smlouvy o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně zcela zrušit.

zdroj: PaM

Storna zájezdů v době nemoci COVID-19

23.4.2020

Aktuálně je v legislativním procesu zákon, který stanoví pravidla pro odložení vrácení ceny zakoupeného zájezdu. Jedná se o zájezdy s termínem zahájení od 20.2.2020 do 31.8.2020 zrušené cestovní kanceláří nebo zákazníkem z důvodu pandemie. Musí se jednat o zájezd, nikoliv o jednotlivé služby cestovního ruchu jako ubytování a doprava.

Pokud CK využije této ochrany, sdělí písemně tuto skutečnost zákazníkovi a doručí mu poukaz na celou cenu zájezdu s termínem využití do 31.8.2021. Pokud nebude poukaz do této lhůty vyčerpán, vrátí CK zaplacené peníze zákazníkovi. O vložené prostředky zákazníci nepřijdou, neboť poukazy jsou pojištěny pro případ úpadku CK.

Více info: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zivotni-situace-podle-lex-voucher

Zvyšování správních poplatků

12.9.2019

Dle sněmovního tisku č. 509/0 část č. 1/6 bude v září letošního roku projednávat Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, který mimo jiné zvyšuje správní poplatek za přijetí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Navýšení je navrhováno z aktuálních 1000 Kč na 2000 Kč od 1. ledna 2020. K poslednímu navýšení došlo k 1. lednu 2012.